Największe inwestycje w kraju

Badania radiograficzne

Radiografia przemysłowa (RT) jest metodą badań nieniszczących przeprowadzaną, w  celu oceny wewnętrznej ciągłości wielu produktów  wykonanych ze stali i innych metali i niemetali przetwarzanych przez, kucie, walcowanie, wytłaczanie. Radiografia przemysłowa może być wykonywana za pomocą promieniowania rentgenowskiego lub gamma.  Zgodnie z  art 32 c pkt. 2 Ustawy  z dnia 13.czerwca 2019 r. firma Technologie NDT informuje, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowała wpływu prowadzonej działalności  na zdrowie ludzi i na środowisko, a także nie odnotowano uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.