Największe inwestycje w kraju

Badania magnetyczno - proszkowe

Badania magnetyczno-proszkowe (MT )są jedną z najbardziej skutecznych metod na znalezienie niecągłości zarówno powierzchniowych, podpowierzchniowych lub w pobliżu powierzchni w materiałach żelaznych na różnych etapach produkcji .