Największe inwestycje w kraju

Badania penetracyjne

Badania penetracyjne ( PT) są  stosowane do wykrywania nieciągłości otwartych na powierzchnię materiałów  i spoin.