Największe inwestycje w kraju

Badania ultradźwiękowe

Badania ultradźwiękowe (UT ) są przeprowadzane w celu oceny wewnętrznej ciągłości wielu produktów  wykonanych ze stali i innych metali i niemetali przetwarzanych przez , kucie , walcowanie , wytłaczanie. Kontrola ultradźwiękowa jest również szeroko wykorzystywana do oceny jakości złączy spawanych , kontroli eksploatacyjnej urządzeń, zbiorników , rurociągów, zbiorników ciśnieniowych.