Największe inwestycje w kraju

Badania radiograficzne

Radiografia przemysłowa (RT) jest metodą badań nieniszczących przeprowadzaną, w  celu oceny wewnętrznej ciągłości wielu produktów  wykonanych ze stali i innych metali i niemetali przetwarzanych przez, kucie, walcowanie, wytłaczanie. Radiografia przemysłowa może być wykonywana za pomocą promieniowania rentgenowskiego lub gamma.